Prisma användarstöd logga

Signeringsstruktur

Användare som är signeringsadministratör eller organisationsansvarig kan skapa en struktur för signeringsuppgifter om organisationen valt att inte spegla organisationsstrukturen. När det finns en signeringsstruktur kan de användare som ska utföra signeringsuppgifter kopplas till mapparna och undermapparna i signeringsstrukturen. De ansökningar som saknar hemvist kan fördelas manuellt och signeringsadministratören kan även flytta ansökningar mellan olika mappar.

I en signeringsöversikt visas information och status över organisationens alla ansökningar. I signeringsöversikten kan du som är signeringsadministratör även påminna signeringsansvariga om sina uppgifter.

Allmänt om signeringsstruktur

En lista över samtliga ansökningar visas för respektive signeringsmapp

Innan signeringsuppgifter kan utföras måste det finnas en signeringsstruktur. Organisationen kan, istället för att bygga upp en separat struktur, välja att signeringsstrukturen speglar organisationsstrukturen. Det innebär att mappstrukturen för signering blir identisk med organisationsstrukturen. Om strukturen speglas skapas mappar med samma namn som i organisations-strukturen. Signeringsuppgifterna fördelas då automatiskt till aktuell signeringsmapp.

Organisationskontoansvarig och signeringsadministratörer har behörighet att hantera signeringsstrukturen och fördela signeringsuppgifter.

  1. Logga in på ditt konto i Prisma.
  2. Klicka på fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
  3. Klicka på menyvalet Signeringsstruktur (B).

  (C) Enhetsmapp


  (D) Dnr

  (E) Tilldelad

  (F) Fördela

  I tabellen Signering visas de enheter som finns i signeringsstrukturen. I den översta mappen, "Signering", visas samtliga ansökningar i organisationen. När du klickar på en enhetsmapp visas endast de ansökningar som fördelats till mappen i tabellen Ansökningar.

  Visa ansökan genom att klicka på länken som utgörs av diarienumret.

  Kolumnen visar vilken mapp som ansökan fördelats till.

  Fördela om ansökningar som inte hamnat i rätt mapp.

  Läs mer om hur du speglar organisationsstrukturen i Inställningar.

  Skapa signeringsstruktur

  Struktur för signering

  1. Följ steg 1 - 3 i avsnittet ovan, Allmänt om signeringsstruktur.
  2. Klicka på Redigera (A).
  3. Ange Namn (B) i dialogfönstret som öppnas.
  4. Klicka på Lägg till (C).
  5. Klicka på Stäng (D).

  Läs mer om och få tips om hur du skapar och hanterar mappar för enheter och underenheter i Struktur.
  Läs mer om hur du kopplar användare till en mapp i Användare/Lägga till användare för signering och återrapportering.

  Fördela ansökningar manuellt

  Fördela ansökningar manuellt om organisationen inte valt automatisk distribuering av signeringsuppgifter

  Om organisationen tillåter forskare att ange annan hemvist än de som finns i organisationsstrukturen, registreras ansökan med den föreslagna hemvisten. Ansökan hamnar då i signeringsstrukturen men fördelas inte på någon signeringsmapp även om organisationen har valt spegling av signeringsuppgifter. Ansökan behöver i dessa fall fördelas manuellt till aktuell signeringsmapp.

  Du kan flytta ansökan utan att ändra hemvist eller först byta hemvist och därefter flytta ansökan till mappen den ska tillhöra.

  Tabellen Ansökningar visar ansökningar som är kopplade till funktionen för signering när mappen "Signering" är markerad i tabellen Signering. Dessa ansökningar har inte fördelats till signeringsansvariga.
  Kontrollera att signeringsmappen är aktiv innan du fördelar en ansökan.

  1. Logga in på ditt konto i Prisma.
  2. Klicka på fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
  3. Klicka på menyvalet Signeringsstruktur (B).
  4. Markera den eller de ansökningar du vill fördela på signeringsmappar (C).
  5. Välj den mapp du vill fördela ansökan till ur rullgardinsmenyn i Flytta till mapp (D).
  6. Klicka på Fördela (E).

  Läs mer om att byta hemvist på en ansökan i Hemvist.

  Påminna signeringsansvarig om uppgift

  Påminnelse om signeringsuppgift i signeringsöversikten

  Kolumnen Tilldelad innehåller länkar till den mapp respektive ansökan är kopplad till.

  1. Följ steg 1 - 2 i Allmänt om signeringsstruktur.
  2. Klicka på menyvalet Signeringsöversikt (A).
  3. Markera den eller de ansökningar du vill skicka påminnelse om (B).
  4. Klicka på Påminn (C).
  5. Ange Ämne och Text i dialogfönstret som öppnas (D).
  6. Klicka på Skicka (E).
  7. Klicka på OK (F).

  Signeringsansvarig för ansökan får påminnelsen via e-post och som ett meddelande på sitt konto i Prisma.

  Senast uppdaterad: