Prisma användarstöd logga

Konverterade ärenden

Vetenskapsrådet och Forte förde under våren 2016 över alla pågående bidrag från de gamla ansökningssystemen till Prisma. Formas konvertering blev färdig våren 2018.

Vad är nytt efter konverteringarna?

Efter konverteringarna är organisationens samtliga pågående bidrag tillgängliga i Prisma, inte bara de ansökningar som är gjorda i Prisma. Information om bidragen hittar ni på sidan ”Ansökningar och bidrag” på fliken Organisationskonto.

De forskare som har pågående bidrag kommer att se dessa när de loggar in. Precis som med ansökningar skapade i Prisma görs förfrågningar och eventuellt återrapportering (beroende på finansiärens regler) på bidragssammanfattningen som nås genom menyvalet ”Bidrag” på fliken Ansökningar och bidrag. Det som skiljer sig från ansökningar gjorda i Prisma är att det inte går att se ansökansformuläret, kontraktet och de generella bidragsvillkoren.

Efter konverteringarna görs alla typer av förfrågningar som gäller de överförda bidragen i Prisma istället för, som tidigare, via blanketter eller brev.

Detta innebär att följande hanteras i Prisma:

  • förlängning av dispositionstid
  • byte av projektledare
  • byte av medelsförvaltare
  • avsluta bidraget i förtid
  • byte av hemvist

De konverterade bidragen saknar hemvist, en uppgift som inte förs över till Prisma automatiskt. Ni kan lägga in hemvist i efterhand.

Bidrag som saknar koppling till ett personkonto

Det finns fortfarande ett antal bidrag där projektledaren antingen saknar ett personkonto i Prisma eller har ett personkonto men där e-postadressen skiljer sig åt från den som angavs i det gamla ansökningssystemet. Även dessa bidrag förs över och visas på organisationskontodelen, men de saknar koppling till ett personkonto. För dessa bidrag visas texten ”konto saknas” i kolumnen ”Projektledare” på sidan "Alla ansökningar".

Kontakta gärna de projektledare som saknar personkonto och be dem skapa ett och sedan meddela er vilken e-postadress de använder. Om de redan har ett personkonto ska de meddela er vilken e-postadress de använder för kontot.

Skicka därefter in ett supportärende till Prismas support med projektledarens e-postadress (som är kopplad till Prisma), samt projektets diarienummer, finansiär och medelsförvaltare, så kan de slutföra kontokopplingen.

Frågor om konverteringarna?

Om du har frågor om konverteringarna, kontakta Prismas support

Senast uppdaterad: