Nyheter i Prisma

Februari 2018

Ekonomi

 • Funktion för att byta finansierings källa för pågående bidrag har utvecklats.
 • Utvecklat så att man kan göra överföring av medel i samband med byte av MF efter projekttidens slut men inom dispositionstiden.

Organisationskonto

 • En nedladdningshanterare finns nu tillgänglig i Prisma. Genom att gå in på sidan nedladdning så kan användare ladda ned samtliga eller enskilda dokument tillhörande ansökan eller bidrag. Nedladdningshanteraren är behörighetsstyrd vilket gör att en användare har tillgång till och kan ladda ned de dokument som de ser på sidan ”Ansökningar och bidrag” under fliken ”Organisationskonto”
 • När man hämtar hem signering ansökan så innehåller detta nu signeringskvitto och ansökan som en fil.
 • Ett tidigare fel som gjorde att det inte gick att byta huvudansvarig på organisationskontot om nuvarande och nye huvudansvarig visades på olika tabellsidor har korrigerats.

Återrapportering

 • Ny funktion som möjliggör ekonomisk återrapportering via Prisma vid byte av medelsförvaltare.
 • I händelseloggen för återrapportering visas/sparas finansiärens motivering vid en kompletteringsbegäran
 • Kompletteringsmejlen har nu stöd för att hämta in finansiärens namn och förfallodatum
 • Under rubriken ”Återrapportering” på bidragssammanfattningen (som finns tillgänglig både hos projektledaren och medelsförvaltaren/organisationskontot) har informationen förtydligats och följande kolumner visas nu; ID: RegelID(TillfälleID), Typ (Delrapport eller Slutrapport), Status (Ej återrapporterad, Fylls i av medelsförvaltaren, etc.), Period rapportering avser (datumintervall), Rapportering öppnar (datum) och Förfallodatum
 • En tecken-nedräknare visas i det modalfönster som fylls i när projektledaren nekar en rapport
 • Den ”informations-banner” som visas i det ekonomiska återrapporteringsformuläret hos projektledaren har nu bytts ut mot två separata som ändras beroende på vilken status rapporten har.
 • Justering av frekvens av påminnelsemejl, tidpunkt samt mottagare enligt följande:
 • Om återrapporteringsuppgiften har status ”Fylls i av medelsförvaltaren” kommer påminnelsemejlet endast skickas till den/de personer som är ansvariga för att utföra uppgiften hos medelsförvaltaren, inte till projektledaren. Systemet skickar endast ut ett påminnelsemejl X antal dagar innan förfallodatum (X = det antal som angetts av finansiären, vanligtvis 14 dagar) samt ett 5 dagar innan förfallodatum. Mejlet skickas endast ut på dagtid mellan 12.00 - 18.00.
 • Om rapporteringsuppgiften har status ”Granskas av projektledaren” kommer påminnelsemejlet att skickas en gång X antal dagar före förfallodatum (X = det antal som angetts av finansiären, vanligtvis 14 dagar) samt dagligen med start 5 dagar innan förfallodatum. Det skickas ut två separata mejl, ett som riktar sig till projektledaren och ett till medelsförvaltaren, med olika formuleringar. Mejlen skickas endast ut dagtid mellan 12.00 - 18.00.

2017-09-06 skedde en leverans med förljande uppdateringar i Prisma.

 • (Organisationskonto) Rapportörerna på organisationen har tillgång även till den vetenskapliga rapporten under Rapporteringsöversikt på bidragssammanfattningen. Rapporten blir endast tillgänglig på organisationskontot när den är inskickad till finansiären.
 • (Organisationskonto) Tillagda enheter
  • Knappen som används när tillagda enheter tas bort har gjorts tydligare
  • Val av enheten ligger först och angiven behörighet under istället som för tidigare tvärtom.
  • Vid ändring av inställningen kommer nu ett meddelande att ändring har sparats.
 • (Ansökan) Validering för sökande att filer som laddas upp i ansökan är av rätt format.
 • (Ansökan) Registrera fliken är bytt till Komplettera och registrera.
 • (Återrapportering) Rapporteringsuppgifter är uteslutna från det dagliga påminnelsemailet.
 • (Återrapportering) Anledningstexten för komplettering av återrapportering är nu med i det mejl som skickas till projektledare och medelsförvaltare från Portalen.
 • (Granskning) Observatören har tillgång till
  • Omdömen, förslag till yttranden och yttranden
  • Rapporten * Samlade individuella omdömen
  • Rapporten * Samlade yttranden

 

Senast uppdaterad: 2018-02-28

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.