Leveranser

2017-09-06 skedde en leverans med förljande uppdateringar i Prisma.

 • (Organisationskonto) Rapportörerna på organisationen har tillgång även till den vetenskapliga rapporten under Rapporteringsöversikt på bidragssammanfattningen. Rapporten blir endast tillgänglig på organisationskontot när den är inskickad till finansiären.
 • (Organisationskonto) Tillagda enheter
  • Knappen som används när tillagda enheter tas bort har gjorts tydligare
  • Val av enheten ligger först och angiven behörighet under istället som för tidigare tvärtom.
  • Vid ändring av inställningen kommer nu ett meddelande att ändring har sparats.
 • (Ansökan) Validering för sökande att filer som laddas upp i ansökan är av rätt format.
 • (Ansökan) Registrera fliken är bytt till Komplettera och registrera.
 • (Återrapportering) Rapporteringsuppgifter är uteslutna från det dagliga påminnelsemailet.
 • (Återrapportering) Anledningstexten för komplettering av återrapportering är nu med i det mejl som skickas till projektledare och medelsförvaltare från Portalen.
 • (Granskning) Observatören har tillgång till
  • Omdömen, förslag till yttranden och yttranden
  • Rapporten * Samlade individuella omdömen
  • Rapporten * Samlade yttranden

 

Senast uppdaterad: 2017-09-08

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm
Telefon: 08-775 40 00

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.