Prisma användarstöd logga

Snabbguide

Snabbguiden ger dig kortfattad information om hur du kommer igång med Prisma.

  1. Det finns två sätt att skapa konto i Prisma. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMID kan du i Prisma använda samma inloggningsuppgifter som du använder på din arbetsplats. Klicka då Skapa konto och Skapa personkonto med SWAMID. Om din arbetsgivare inte är ansluten till SWAMID, klicka Skapa personkonto. Fyll i personuppgifter och registrera ditt konto.

  2. Aktiverings- och inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress som är angiven som primär epostadress. Använd dessa för att logga in i Prisma. Om du skapat ditt konto genom SWAMID loggar du in i Prisma med samma inloggningsuppgifter du använder på din arbetsplats.

  3. I Prisma visas olika flikar beroende på din roll i systemet. På fliken Min Profil fyller du i dina person-, cv- och publikationsuppgifter, flera av dessa uppgifter kommer sedan krävas när du skapar en ansökan.

  4. För att ansöka om bidrag klicka på fliken Ansökningar och bidrag och sidan Utlysningar. Här visas aktuella utlysningar. Sök ut den utlysning du vill ansöka till genom att filtrera och sortera tabellen. Klicka Ansök när du hittar din utlysning.

  5. Fyll i namn på din ansökan och klicka Skapa ansökan. Fyll därefter i uppgifterna som efterfrågas i ansökan. Under Medelsförvaltare kopplar du din ansökan till den organisation som ska förvalta eventuellt beviljade medel. Endast medelsförvaltare med konto i Prisma kan väljas här. De personer du önskar ange som medverkande forskare på din ansökan måste också ha ett konto i Prisma, du skickar en förfrågan till dessa på sidan Medverkande.

  6. När du fyllt i uppgifterna i ansökan, välj Kontrollera och registrera (här visas om någon obligatorisk uppgift saknas). Du har möjlighet att avregistrera din ansökan fram till sista ansökningsdatum, det innebär att du kan komplettera och ändra uppgifterna i din ansökan fram till dess. Notera att en löpande utlysning, dvs en utlysning som saknar sista ansökningsdag, inte tillåter att ansökan avregistreras och ändras.

  7. Din ansökan skickas till den angivna medelsförvaltaren för godkännande innan den börjar behandlas av finansiären.

  8. När ansökan inkommer till finansiären påbörjas en berednings- och granskningsperiod, under vilken ansökningarna bedöms av experter. Med deras bedömningar som underlag, fattas därefter beslut.

  9. Beslut för din ansökan publiceras på ditt konto i Prisma. Du får ett e-postmeddelande när beslutet fattats och finns tillgängligt på kontot. Om medel beviljas sker signering av Godkännande av villkor samt efterföljande återrapportering i Prisma.

  10. Mer detaljerad information hittar du här i användarstödet.

Senast uppdaterad: