Prisma användarstöd logga

Cv

På sidorna Utbildning, ArbetslivMeriter och Utmärkelser samt Immaterialrätt fyller du i dina Cv-uppgifter.

Från ansökansformuläret hämtar du i senare steg data från Min profil. Utan uppgifter från Min profil går det inte att registrera sin ansökan.

Sidan Utbildning

Utbildning
 1. Menyval Utbildning (A) under fliken Min profil.
 2. Tryck på knappen Lägg till under Forskarutbildning (B) eller Utbildning på grund- och avancerad nivå (C), beroende på vilken typ du vill lägga till.
 3. Tillagda poster listas i vardera avsnitt.
 4. Klicka på knappen Välj vid posten för att redigera eller ta bort den.

Lägg till utbildning

Utbildning_formulär
 1. Välj typ av utbildning att lägga till enligt instruktion i Sidan Utbildning.
 2. Sök fram lärosätet i fältet Sök organisation (A). Välj organisationen genom att klicka på knappen Spara val.
 3. Om din organisation inte finns, klicka på Skapa ny organisation (B).
 4. Typ av examen (C) påverkar nästkommande fält i formuläret.
 5. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.
 6. Klicka på Spara (D) när du är färdig.

Sidan Arbetsliv

Anställning_1
 1. Menyval Arbetsliv (A) under fliken Min profil.
 2. Lägg till en Cv-post genom att klicka på Lägg till (B) i önskat avsnitt.
 3. Tillagda poster listas i avsnittet.
 4. Klicka på Välj (C) för att redigera, kopiera eller ta bort en post.

Lägg till anställning

Formulär för att lägga till anställning
 1. Lägg till anställningspost enligt instruktion i Sidan Arbetsliv.
 2. För att återanvända informationen i en redan tillagd post, tryck på knappen Kopiera (A).
 3. Sök fram arbetsgivare i fältet Sök arbetsgivare (B). Välj arbetsgivaren genom att klicka på Spara val.
 4. Välj Skapa ny arbetsgivare (C) om du inte hittar din organisation.
 5. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.
 6. Klicka på Spara (E) när du är färdig.
info-symbol

Markera Nuvarande (D) om du vill att anställningen ska anges som din nuvarande anställning på första sidan i ansökans pdf. Är flera anställningar nuvarande kommer den anställning med senast startdatum att synas på första sidan.

Senast uppdaterad: