Prisma logotyp

Etikprövningar (EPM)

På fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG hittar du ansökningar om etikprövning du skickat in samt beviljade ansökningar och ändringsansökningar. Du kan visa eller ladda ner avgiftsaviseringar, beslut och villkor för dina beviljade etikprövningar samt läsa händelseloggen.

Från den 27:e september 2019 kan du inte längre ansöka om etikprövning i Prisma.

 

Ansökan om etikprövning och ändringsansökan

Fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG visar menyerna för etikprövningar och ändringsansökningar

Ansök om etikprövning

Grundansökningar

Ändringsansökningar

Den 27:e september 2019 var sista dagen då det var möjligt att ansöka om etikprövning i Prisma.

Utkast för etikprövningar och etikprövningar där beslut fattats.

Ändringsansökningar du skickat in för beviljade etikprövningar.


Visa etikprövningsansökningar och beslut

Information och beslut för den valda etikprövningsansökan

Du kan öppna ansökansformuläret genom att klicka på diarienumret i kolumnen "Dnr".

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG (A).
 3. Klicka på Grundansökningar (B).
 4. Klicka på Visa (C) på raden för etikprövningsansökan.
 5. Klicka på Stäng (D).

Ladda ned handlingar för etikprövningsansökan

Beslut och andra handlingar som hör till etikprövningsansökan

Avgiftsavisering, beslut och ansökan är exempel på handlingar du kan ladda ned.

 1. Följ stegen 1 - 3 i Visa etikprövningsansökningar och beslut.
 2. Klicka på Visa (A) på raden för den aktuella ansökan.
 3. Klicka på Läs handlingar (B).
 4. Klicka på Ladda ned PDF (C) för någon av handlingarna.
 5. Öppna eller spara filen via dialogfönstret längst ned på datorskärmen (D).
 6. Klicka på Stäng (E).

Visa händelselogg för etikprövningar

Exempel på en händelselogg för en ansökan

 1. Följ stegen 1 - 3 i Visa etikprövningsansökningar och beslut.
 2. Klicka på pilen intill Visa (A) på raden för den aktuella ansökan.
 3. Välj "Händelselogg" (B) i rullgardinsmenyn.
 4. Klicka på Stäng (C).

Visa ändringsansökningar

Information om ändringsansökan

 1. Följ stegen 1 - 2 i Visa etikprövningsansökningar och beslut.
 2. Klicka på Ändringsansökningar (A).
 3. Klicka på Visa (B) på raden för ändringsansökan.
 4. Klicka på PDF-ikonen (C) för att öppna filen med ändringsansökan.
 5. Klicka på Stäng (D).

Senast uppdaterad: 2019-10-03

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.