Prisma logotyp

Etikprövningar (EPM)

På fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG får du tillgång till utlysningen för etikprövning och ändringsansökningar. Här hittar du även ansökningar om etikprövning du skickat in eller arbetar med samt ansökningar. Du kan visa eller ladda ner avgiftsaviseringar, beslut och villkor för dina beviljade etikprövningar samt läsa händelseloggen.

Utlysning för etikprövning och ändringsansökan

Fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG visar menyerna för etikprövningar och ändringsansökningar

Ansök om etikprövning


Grundansökningar

Ändringsansökningar

Du ansöker om etikprövning och ändringsansökning via en löpande utlysning på ditt personliga konto i Prisma.

Utkast för etikprövningar och etikprövningar där beslut fattats.

Ändringsansökningar du skickat in för beviljade etikprövningar.

 

Läs mer om hur du skapar en ansökan i Ansökan om etikprövning (EPM).

Visa etikprövningsansökningar och beslut

Information och beslut för den valda etikprövningsansökan

Du kan öppna ansökansformuläret genom att klicka på diarienumret i kolumnen "Dnr".

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG (A).
 3. Klicka på Grundansökningar (B).
 4. Klicka på Visa (C) på raden för etikprövningsansökan.
 5. Klicka på Stäng (D).

Ladda ned handlingar för etikprövningsansökan

Beslut och andra handlingar som hör till etikprövningsansökan

Avgiftsavisering, beslut och ansökan är exempel på handlingar du kan ladda ned.

 1. Följ stegen 1 - 3 i Visa etikprövningsansökningar och beslut.
 2. Klicka på Visa (A) på raden för den aktuella ansökan.
 3. Klicka på Läs handlingar (B).
 4. Klicka på Ladda ned PDF (C) för någon av handlingarna.
 5. Öppna eller spara filen via dialogfönstret längst ned på datorskärmen (D).
 6. Klicka på Stäng (E).

Visa händelselogg för etikprövningar

Exempel på en händelselogg för en ansökan

 1. Följ stegen 1 - 3 i Visa etikprövningsansökningar och beslut.
 2. Klicka på pilen intill Visa (A) på raden för den aktuella ansökan.
 3. Välj "Händelselogg" (B) i rullgardinsmenyn.
 4. Klicka på Stäng (C).

Visa ändringsansökningar

Information om ändringsansökan

 1. Följ stegen 1 - 2 i Visa etikprövningsansökningar och beslut.
 2. Klicka på Ändringsansökningar (A).
 3. Klicka på Visa (B) på raden för ändringsansökan.
 4. Klicka på PDF-ikonen (C) för att öppna filen med ändringsansökan.
 5. Klicka på Stäng (D).

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller frågor och svar?

Senast uppdaterad: 2019-06-24

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.