Beviljat bidrag - Återrapportering

Från och med 2017 ska vissa bidrag återrapporteras via Prisma. Läs mer på följande sidor om vad som gäller för respektive finansiär: Formaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFortelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning av återrapporteringsprocessen

Vetenskaplig återrapportering: När det är dags för dig som projektledare att göra den vetenskapliga återrapporteringen kommer det att dyka upp en uppgift på första sidan när du loggar in på ditt konto i Prisma. Du kommer också att få ett epostmeddelande från Prisma om att det är dags att återrapportera. När du har fyllt i uppgifterna som efterfrågas i formuläret i Prisma och registrerat rapporten skickas den vidare till finansiären.

Ekonomisk återrapportering: När det är dags för den ekonomiska återrapporteringen av ditt bidrag kommer den person som medelsförvaltaren har bestämt är ansvarig för att utföra rapporteringsuppgiften (vanligtvis en ekonom) och du som projektledare att få ett mejl från Prisma. Ansvarig ekonom fyller i uppgifterna i återrapporteringsformuläret i Prisma och registrerar rapporten, som då skickas vidare till dig för granskning. Du kommer då att få en uppgift på första sidan när du loggar in i Prisma och ett mejl om att det är dags att kontrollera rapporten. Du kan inte själv göra ändringar i rapporten och ska istället påtala eventuella behov av korrigeringar. Om det är någon uppgift i rapporten som behöver ändras klickar du "Neka". Rapporten går då tillbaka till ansvarig ekonom tillsammans med ett meddelande från dig. Efter eventuell korrigering behöver rapporten på nytt registreras och därefter granskas av dig. Genom att klicka "Godkänn" går rapporten vidare till finansiären.

En mer detaljerad beskrivning finns i avsnitten nedan.

Återrapporteringsöversikt för bidraget

På sidan Bidrag under fliken Ansökningar och bidrag kan du se alla dina beviljade ansökningar. Klicka på knappen Visa till höger om ett specifikt bidrag för att visa bidragssammanfattningen.

 

Under rubriken Återrapportering i bidragssammanfattningen visas de återrapporteringar som ska utföras för bidraget. Knappen Skriv innebär att du kan fylla i uppgifter i återrapporteringsformuläret. Knappen Öppna innebär att du kan gå in och läsa vad som fyllts i formuläret men du kan inte redigera uppgifterna.

I kolumnen Status (se bilden ovan) kan du se status för den aktuella rapporten.

I kolumnerna Startdatum och Slutdatum (se bilden ovan) framgår rapporteringsperiodens början och slut. Under denna period kan återrapporteringsformuläret fyllas i och skickas in.

Vetenskaplig återrapportering

Vetenskaplig återrapportering fylls i av dig som projektledare för bidraget. När det är dags att göra den vetenskapliga återrapporteringen kommer du att få ett mejl från Prisma och en uppgift på första sidan när du loggar in på ditt konto i Prisma.

 

Du kan komma till återrapporteringsformuläret antingen genom att klicka på knappen Visa till höger om uppgiften (se bilden ovan) eller genom att gå till återrapporteringsöversikten för bidraget på sidan Bidrag under fliken Ansökningar och bidrag (se avsnittet ovan).

För att öppna och fylla i återrapporteringsformuläret klickar du på knappen Skriv (se bilden nedan).

 Du kan spara ett utkast av formuläret genom att klicka på knappen Spara och sedan Stäng. När du är färdig och vill skicka in rapporten till finansiären går du till sidan Registrera (se bilden nedan).  Om obligatoriska uppgifter saknas kommer systemet att informera om detta. När du är klar med rapporten kryssar du i rutan Jag intygar att instruktionerna för återrapporteringen har följts och att lämnade uppgifter är riktiga och klickar på Registrera. Återrapporteringen kommer då att registreras hos finansiären. Om finansiären efterfrågar kompletteringar kommer du att få ett meddelande om detta och formuläret öppnas då upp för komplettering.

 

Ekonomisk återrapportering

Den ekonomiska återrapporteringen fylls i av medelsförvaltaren men ska kontrolleras av dig som projektledare innan den skickas in till finansiären.

När det är dags för den ekonomiska återrapporteringen av ditt bidrag kommer den person som medelsförvaltaren har bestämt är ansvarig för att göra den ekonomiska rapporteringen (vanligtvis en ekonom) och du som projektledare att få ett mejl från Prisma. När ansvarig ekonom har fyllt i uppgifterna i återrapporteringsformuläret och registrerat rapporten kommer du att få ett mejl om att det är dags att granska rapporten och en uppgift på första sidan när du loggar in i Prisma (se bilden nedan).

 Du kan komma till återrapporteringsformuläret antingen genom att klicka på knappen Visa till höger om uppgiften (se bilden ovan) eller genom att gå till återrapporteringsöversikten för bidraget på sidan Bidrag under fliken Ansökningar och bidrag (se avsnittet ovan). Klicka på knappen Öppna för att läsa den ekonomiska rapporten (se bilden nedan).


Formuläret öppnas

När du har granskat uppgifterna i den ekonomiska rapporten klickar du på sidan Godkänn/Neka för att godkänna eller neka rapporten.

Om du klickar "Godkänn" går rapporten vidare till finansiären

Om det är någon uppgift som behöver ändras nekar du rapporten. Rapporten går då tillbaka till ansvarig ekonom tillsammans med ett meddelande från dig. Efter eventuell korrigering behöver rapporten på nytt registreras och därefter granskas av dig. Genom att klicka "Godkänn" går rapporten vidare till finansiären.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller frågor och svar?

Senast uppdaterad: 2019-01-28

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.