Prisma användarstöd logga

Beviljat bidrag - Återrapportering

Från och med 2017 ska du återrapportera vissa bidrag via Prisma. Läs mer på respektive finansiärs hemsida om vad som gäller vid återrapportering.

Allmänt om ekonomisk återrapportering

Förenklad process för den ekonomiska återrapporteringen

 • När perioden för att skicka in den ekonomiska rapporten startar får du och medelsförvaltaren ett e-postmeddelande.
 • Medelsförvaltaren fyller i uppgifterna i Prisma och registrerar den ekonomiska rapporten.
 • Prisma skickar den ekonomiska rapporten till dig för kontroll. Du kan inte göra ändringar i rapporten men du kan neka och påtala eventuella korrigeringar vad gäller siffror eller kommentarer för medelsförvaltaren.
 • Om du nekar godkännande av den ekonomiska rapporten skickar Prisma tillbaka rapporten till medelsförvaltaren.
  När medelsförvaltaren korrigerat och registrerat rapporten skickar Prisma den åter till dig för godkännande.
 • När du godkänner den ekonomiska rapporten skickar Prisma den vidare till finansiären.

Finansiären kan begära komplettering av den ekonomiska rapporten från medelsförvaltaren. Medelsförvaltaren kan be om att få komplettera en inskickad ekonomisk rapport. Du som är projektledare får då ett e-postmeddelande med information om detta i båda fallen.

Kontrollera ekonomisk rapport

Uppgifter för återrapportering i Prisma på fliken MIN PROFIL

När medelsförvaltaren har skickat in den ekonomiska rapporten får du en uppgift i Prisma om att godkänna eller neka den ekonomiska rapporten.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Klicka på fliken MIN PROFIL (A).
 3. Klicka på Visa (B) på raden för bidraget för att öppna formuläret för rapporten.

Spara ekonomisk rapport som PDF-fil

Alternativ för att visa den ekonomiska rapporten

Kontrollera att den ekonomiska rapporten har status Granskas av projektledaren (A).

 1. Följ steg 1 – 3 i Kontrollera ekonomisk rapport.
 2. Klicka på Förhandsgranska (B).
 3. Välj ”Visa återrapportering (PDF)” (C) ur rullgardinsmenyn.
 4. Välj om du vill öppna eller spara PDF-filen med den ekonomiska rapporten (D).

Alternativ för att öppna eller spara PDF-filen för den ekonomiska rapporten

Godkänna ekonomisk rapport

När du godkänner den ekonomiska rapporten skickas den till finansiären

Kontrollera att den ekonomiska rapporten har status Granskas av projektledaren (A).

Du ska kontrollera och godkänna rapporten för att den ska kunna skickas in till finansiären via Prisma.

 1. Följ steg 1 – 3 i Kontrollera ekonomisk rapport.
 2. Kontrollera uppgifterna för varje sektion.
 3. Klicka på GODKÄNN/NEKA (B)
 4. Markera kryssrutan Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga (C).
 5. Klicka på Godkänn (D).
 6. Klicka på OK (E).
 7. Klicka på OK (F).

Neka ekonomisk rapport

Formulär för att ange varför du vill neka den ekonomiska rapporten

När du nekar den ekonomiska rapporten skickas ditt meddelande med synpunkter till medelsförvaltaren.
När medelsförvaltaren gjort eventuella ändringar får du på nytt kontrollera rapporten och därefter godkänna den.

 1. Följ steg 1 – 3 i Kontrollera ekonomisk rapport.
 2. Kontrollera uppgifterna för varje sektion.
 3. Klicka på GODKÄNN/NEKA (A).
 4. Klicka på Neka (B).
 5. Ange Anledning (C) i dialogfönstret som öppnas.
 6. Klicka på Skicka (D).
 7. Klicka på OK (E).

Godkänna kompletterad ekonomisk rapport

Om du nekar den ekonomiska rapporten ska du meddela medelsförvaltaren om vad som är felaktigt.

Om du nekar och
ber om komplettering

Om finansiären
begär kompletteringOm medelsförvaltaren ber om komplettering

 • Du kan inte göra ändringar i rapporten utan nekar och påtalar för medelsförvaltaren om vad som ska ändras.
 • Dina kommentarer skickas till alla ekonomer som ansvarar för den ekonomiska återrapporteringen hos medelsförvaltaren.
 • Ansvarig ekonom kompletterar eventuellt och registrerar rapporten på nytt.
 • Du kontrollerar och godkänner rapporten innan den skickas in till finansiären.

 • Finansiärens begäran om komplettering skickas till dig och ansvarig ekonom hos medelsförvaltaren.
 • Ansvarig ekonom kompletterar och registrerar rapporten på nytt.
 • Du kontrollerar och godkänner rapporten innan den åter skickas in till finansiären.

 • Medelsförvaltaren ber om komplettering av inskickad ekonomisk rapport.
 • Finansiären öppnar upp den ekonomiska rapporten, du meddelas om detta via e-post.
 • Medelsförvaltaren kompletterar de inskickade uppgifterna från innevarande eller tidigare år.
 • Du kontrollerar och godkänner den kompletterade rapporten innan den åter skickas in till finansiären.

Vetenskaplig återrapportering

Vetenskaplig återrapportering fylls i av dig som projektledare för bidraget. När det är dags att göra den vetenskapliga återrapporteringen kommer du att få ett mejl från Prisma och en uppgift på första sidan när du loggar in på ditt konto i Prisma.

 

Du kan komma till återrapporteringsformuläret antingen genom att klicka på knappen Visa till höger om uppgiften (se bilden ovan) eller genom att gå till återrapporteringsöversikten för bidraget på sidan Bidrag under fliken Ansökningar och bidrag (se avsnittet ovan).

För att öppna och fylla i återrapporteringsformuläret klickar du på knappen Skriv (se bilden nedan).

 

Du kan spara ett utkast av formuläret genom att klicka på knappen Spara och sedan Stäng. När du är färdig och vill skicka in rapporten till finansiären går du till sidan Registrera (se bilden nedan).  Om obligatoriska uppgifter saknas kommer systemet att informera om detta. När du är klar med rapporten kryssar du i rutan Jag intygar att instruktionerna för återrapporteringen har följts och att lämnade uppgifter är riktiga och klickar på Registrera. Återrapporteringen kommer då att registreras hos finansiären. Om finansiären efterfrågar kompletteringar kommer du att få ett meddelande om detta och formuläret öppnas då upp för komplettering.

Visa översikt för återrapportering

Öppna översikten för återrapportering från ditt konto i Prisma

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Klicka på fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG (A).
 3. Klicka på menyvalet Bidrag (B).
 4. Klicka på Visa (C) på raden för bidraget för att öppna översikten för återrapporteringen.

Information om ekonomisk och vetenskaplig återrapportering visas i sektionen "Återrapportering".

(D)(E)

Senast en vecka innan medelsförvaltaren ska fylla i den ekonomiska rapporten visas knappen Öppna i bidragssammanfattningen. Du kan godkänna eller neka den ekonomiska rapporten först efter att du fått en uppgift om att kontrollera rapporten i Prisma.

När datumet för att fylla i den vetenskapliga rapporten infaller, visas knappen Skriv. När du skickat in den vetenskapliga rapporten ändras knappens namn till Öppna.

Läs mer om händelselogg för återrapportering i Händelselogg för ekonomisk och vetenskaplig rapport.
Läs mer om hur du öppnar den ekonomiska rapporten i Kontrollera ekonomisk rapport.

Visa händelselogg för ekonomisk och vetenskaplig rapport

Händelselogg för ekonomisk rapport i sektionen för återrapportering i bidragssammanfattningen

Du visar händelseloggen för ekonomisk rapport och vetenskaplig rapport på samma sätt.

 1. Följ steg 1 – 4 i Visa översikt för återrapportering.
 2. Klicka på pilen intill Öppna (A).
 3. Klicka på Händelselogg (B).
 4. Klicka på Stäng (C) i dialogfönstret för de loggade händelserna.

Senast uppdaterad: