Prisma logotyp

Ansök om etik­prövning (EPM)

Sedan 2019-01-01 kan du skicka in din ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten (EPM) via Prisma. Du ska även skicka in ändringsansökningar, för ansökningar som beviljats innan 2019-01-01, till EPM via Prisma.

I detta avsnitt förekommer hänvisningar till avsnitt i användarstödet som rör bidrag. Användarstödet är formulerat för samtliga myndigheter som använder Prisma och det kan därför förekomma avvikelser i bilder och beskrivningar. Grundfunktionerna är dock desamma.

Förenklat händelseflöde över handläggningen av en ansökan om etikprövning


Ansöka om etikprövning

När du loggat in i Prisma får du tillgång till menyn för att ansöka om etikprövning

När du skickar in din ansökan slutregistreras den i Prisma. Det innebär att du inte kan återkalla den.

Så snart du skapat en ansökan för etikprövning sparas ett utkast automatiskt. Du kan redigera utkastet fram tills du skickar in din ansökan.

 1. Logga in i Prisma.
 2. Välj fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG (A).
 3. Klicka på Ansök om etikprövning (B).
 4. Klicka på Ansök (C) på raden för ny ansökan.
 5. Fyll i Projekttitel (svenska) i dialogfönstret (D).
 6. Klicka på Skapa etikprövning (E).

Läs mer om hur du arbetar med en ansökan i Söka bidrag.
Läs mer om hur du skapar ett konto i Prisma i Skapa personkonto.

Komplettera inskickad ansökan

Ansökan som öppnas för komplettering

Handläggaren på EPM kan be dig komplettera en ansökan som du har skickat in. Då öppnar handläggaren en sida eller avsnitt i ansökan som du ska komplettera.

Du får ett e-postmeddelande från Prisma när du ska komplettera din ansökan.

 1. Följ steg 1 – 2 i Ansöka om etikprövning.
 2. Klicka på Grundansökningar (A).
 3. Klicka på diarienumret på raden för ansökan (B).
 4. Läs instruktionerna för vad som ska kompletteras och var du ska komplettera (C).
 5. Klicka på Öppna (D).
 6. Klicka på OK (E).
 7. Klicka på rubriken för sidan där du ska komplettera (F).

Du måste registrera ansökan med uppgifterna du har kompletterat, innan tiden för komplettering har förfallit.

Skicka in kompletterad ansökan

Den kompletterade ansökan registreras innan tiden för komplettering förfallit

 1. Följ steg 1 – 3 i Komplettera inskickad ansökan.
 2. Klicka på KONTROLLERA OCH REGISTRERA (A).
 3. Markera kryssrutan Jag accepterar villkoren för ansökan (B).
 4. Klicka på Registrera (C).
 5. Klicka på OK för att bekräfta registreringen (D).
 6. Klicka på OK (E).

Allmänt om att skicka in ändringsansökan

Sida för att skapa ny ansökan och skicka in ändringsansökan

 1. Logga in i Prisma.
 2. Välj fliken Ansökningar och bidrag (A).
 3. Klicka på Ansök om etikprövning (B).
 4. Klicka på Ansök (C) på raden med typen ändringsansökan.

Du kan ändra uppgifterna i en befintlig beviljad ansökan genom att skicka in en ändringsansökan. Om din ansökan inte beviljats i Prisma (pappersansökan) måste du först ange uppgifter för din ansökan. Handläggaren på EPM skapar då ett ärende i Prisma och därefter handläggs din ändringsansökan via Prisma.

Är din ansökan beviljad i Prisma (digital ansökan) anger du ärendenumret för din ansökan när du skickar in din ändringsansökan.

Förenklat händelseförlopp för olika typer av ändringsansökan

Läs mer om hur du hittar uppgifter för beviljade etikprövningar i Etikprövningar (EPM).

Skicka in ändringsansökan för pappersansökan

Formulär som används när ändringsansökan ska göras för en pappersansökan

 1. Följ steg 1 – 4 i Allmänt om att skicka in ändringsansökan.
 2. Välj ”Annan” ur rullgardinsmenyn Ansökningar (A).
 3. Klicka på Nästa (B).
 4. Ange de obligatoriska uppgifterna markerade med asterix (C).
 5. Klicka på mapp-ikonen för att ladda upp ändringsansökan i PDF-format (D).
 6. Klicka på Skicka in (E).
 7. Klicka på OK (F).

Skicka in ändringsansökan för digital ansökan

Formulär som används när ändringsansökan ska göras för en så kallad digital ansökan

Diarienummer för den ursprungliga ansökan visas endast i rullgardinsmenyn när ansvarig forskares konto i Prisma används för att skapa ändringsansökan.

 1. Följ steg 1 – 4 i Allmänt om att skicka in ändringsansökan.
 2. Välj diarienummer för den ansökan du vill ändra ur rullgardinsmenyn Ansökningar (A).
 3. Klicka på Nästa (B).
 4. Klicka på mapp-ikonen för att ladda upp ändringsansökan i PDF-format (C).
 5. Klicka på Skicka in (D).
 6. Klicka på OK (E).

Läs mer om hur du hittar uppgifter för inskickade ändringsansökningar i Etikprövningar (EPM).

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller frågor och svar?

Senast uppdaterad: 2019-06-24

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.