Prisma användarstöd logga

Moduler

Modulerna är genvägar till ärenden som läggs på Idag-arean. Anpassa Idag-arean med den eller de moduler som krävs för att underlätta ditt arbete.

Exempel på modul

Varje modul har en unik menyrad. Antal rullgardinsmenyer och innehållet i dessa varierar från en modul till en annan.

Ett ärende eller ett objekt visas som en rad i modulen. Klicka på nedåtpilen i rullgardinsmenyn Visa (Senast skapad) (A) för att välja hur du vill lista modulens ärenden/objekt.

Knapparna längst till höger i menyraden har följande funktioner:

Ett sökfält öppnas ovanför kolumnrubrikerna där du kan ange ett sökvillkor. Sökresultatet omfattar den enskilda modulens ärenden. 

Modulen minimeras och visas som en genväg längst ned i huvudfönstret. Aktivera modulen genom att klicka på genvägen.

Modulen maximeras så att hela listan visar upp till 50 ärenden/objekt i listan. Hela Idag-arean upptas då av denna modul. Klicka på knappen igen för att få tillbaka dina andra moduler på huvudfönstret.

Tar bort modulen bort från Idag-arean.

Under menyraden visas kolumnrubriker ärende/objekt (B). Kolumnerna för de listade ärendena/objekten sorteras per automatik i stigande ordning vad gäller datum och diarienummer och fallande ordning för textinnehåll.

Kolumnen längst till höger, i listan över ärenden/objekt, innehåller ikoner för de attribut som är satta för respektive ärende/objekt (C). När du för med muspekaren över en ikon får du mer information.

Exempel på information för attribut

Du kan ställa in hur många rader listan ska innehålla för antalet ärenden/objekt (D).

Ändra modulernas inbördes ordning på Idag-arean genom att klicka på menyraden så att ett pilkors visas. Dra och släpp modulen där du vill att den ska placeras.

Exempel på fallande sortering

  1. Klicka på rubriken i kolumnen för exempelvis diarienummer för att presentera listan i fallande ordning, det vill säga det äldsta ärendet överst.
  2. Klicka på rubriken i kolumnen igen för att ordningen ska återgå till stigande.

Du kan bara sortera på en kolumn i taget.

Sökningen görs i ett urval av fält för modulens ärenden/objekt. Vid en sökning på "2017" i exempelvis modulen Utlysningar kommer resultatet därför att omfatta mer än bara utlysningar med diarienummer "2017" eftersom "2017" kan förekomma i exempelvis ärendets/objektets titel eller beskrivning.

Läs mer om sökkriterier i Inställningar och sökkriterier.

Dialogfönster för att lägga till modul på Idag-arean

  1. Klicka på Mina inställningar (A) i menyraden på Idag-arean.
  2. Markera den modul som ska visas på Idag-arean (B).
  3. Klicka på Lägg till (C).
  4. Klicka på Stäng (D).

Öppna ärende från modul

Öppna en ansökan

  1. Dubbelklicka på raden med det ärende du vill öppna.
  2. Arbeta i ärendekortet som öppnas i sin helhet.

Alternativ om du vill utföra en åtgärd eller öppna en viss flik i ett ärende:

  1. Högerklicka på raden med ärendet (A), en ikon för rullgardinsmeny visas till vänster i modulen (B).
  2. Klicka på något av alternativen i rullgardinsmenyn.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.