Prisma logotyp

Störningar med federated search

Driften av federated search i publikationsmodulen upplever fortfarande tillfälliga störningar. Vi samarbetar med ansvariga för att lösa detta så snart som möjligt och beklagar den olägenhet detta medför.
2016-01-20

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.