Prisma logotyp


Som ett led i förbättringsarbetet av Prisma har vissa förändringar och uppdateringar gjorts i Min Profil vad gäller de olika CV delarna. Vi hoppas att du ska uppfatta utvecklingen av CV delarna som positiv.

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.