Prisma logotyp


En del sökande upplever problem med sparfunktionen i formulären. Det gäller främst fälten för abstract och populärvetenskaplig beskrivning. Vi beklagar detta och arbetar på att identifiera problemet och lösa det snarast.
2016-02-17

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.