Prisma logotyp


Problemet med att text inte alltid sparades i formulärsfälten är nu löst. Vi beklagar det inträffade och de eventuella olägenheter det medförde för dig som sökande.
2016-02-19

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.