Prisma logotyp


De konverterade ärendena från Forte och Vetenskapsrådet har konverterats direkt till huvudnivån hos medelsförvaltaren, inte på hemvistsnivå. Därför håller de nu på att fördelas ut till sina respektive hemvister av medelsförvaltaren. När fördelningen av ansökan är gjord erhåller projektledaren ett automatiskt mail från systemet om att "Hemvisten för ansökan xxxx-xxxx har ändrats till...". Det är helt i sin ordning.

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.